Politică de Confidențialitate a datelor cu caracter personal

CREATIVA NOVA CONSULTING SRL
Această Politică de Confidențialitate definește modul în care noi, CREATIVA NOVA CONSULTING SRL, în calitate de persoană juridică română, cu sediul social în Strada Paris Nr. 51, Sector 1, București, colectăm, stocăm și utilizăm datele dumneavoastră personale atunci când accesați sau interacționați cu website-ul nostru www.ladylife.ro, precum și de unde obținem sau colectăm datele dumneavoastră.

Politica de Confidențialitate este aplicabilă din data de 05.03.2021.

Dorința noastră este de a vă oferi cele mai bune servicii, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu precădere a Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 („GDPR”) și a principiilor enunțate de acesta, respectiv: legalitatea, corectitudinea și transparența; limitarea la scopul specific; minimizarea datelor; acuratețea datelor; limitarea stocării; integritate și confidențialitate; responsabilitate.

Cuprins:
Rezumat
Detalii despre compania noastră
Ce informații colectăm când vizitați website-ul nostru
Ce informații colectăm când ne contactați
Ce informații colectăm când interacționați cu website-ul nostru
Ce informații colectăm când accesați magazinul online www.ladylife.ro
Utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor și profilare
Cum colectăm informații despre dumneavoastră de la părți terțe
Dezvăluirea și utilizările adiționale ale datelor dumneavoastră
Durata stocării datelor dumneavoastră
Securizarea informațiilor dumneavoastră
Transferul datelor dumneavoastră în afara Spațiului Economic European
Drepturile dumneavoastră asupra datelor personale
Dreptul dumneavoastră de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri

Rezumat:
Această secțiune rezumă modul în care obținem, stocăm și utilizăm datele dumneavoastră. Acest sumar are ca scop doar furnizarea unei imagini generale asupra politicii de confidențialitate.

Operatorul de date: LUCIAN & PARTNERS SRL.

Cum colectăm sau obținem informații despre dumneavoastră:
Prin accesarea website-ului www.ladylife.ro
Prin abonarea la Newslettere

Colectăm informații despre modul în care utilizați serviciile noastre, cum ar fi tipurile de conținut pe care le vizualizați sau cu care interacționați, frecvența și durata activităților în scopul îmbuntățirii acestora, toate adunate pe platformă.
Când accesați website-ul nostru, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor și a altor tehnologii similare.
Ocazional și de la terți părți.

Ce informații colectăm când interacționați cu website-ul nostru www.ladylife.ro:
a) Nume, IP, detalii de contact, informații din cookie-uri, informații despre dispozitivul utilizat (spre exemplu tipul de dispozitiv si navigator web), informații despre modul în care utilizați website-ul nostru (ce pagini ați accesat), data/ora la care ați accesat website-ul nostru și pe ce ați dat click, locația geografică de la care ați accesat website-ul nostru (bazată pe adresa IP).
b) numele companiei sau afacerii (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (dacă este aplicabil), introduceți orice informații suplimentare pe care le colectați de la sau în legătură cu persoane fizice.

Cum colectăm informații despre dumneavoastră și de la părți terțe:
Prin intermediul aplicațiilor, site-urilor web și al integrărilor de la terți, în cadrul serviciilor CREATIVA NOVA CONSULTING SRL. Când utilizați aplicații, site-uri web sau alte servicii de la terți care folosesc sau sunt integrate în serviciile noastre.

Proprietar nou:
Dacă se schimbă dreptul de proprietate sau de control parțial sau total asupra Serviciilor noastre și al activelor asociate, este posibil să transferăm informațiile tale către noul proprietar.

Oferirea de informații către parteneri și clienți terți:
Colaborăm cu companii terțe care ne ajută să furnizăm și să îmbunătățim Serviciile noastre, sau care folosesc produsele noastre de publicitate sau produse asociate, iar acest lucru întreține funcționarea companiilor noastre și ne dă posibilitatea să oferim servicii gratuite persoanelor din întreaga lume.

Comercianții, furnizorii de servicii și alți parteneri:
Transferăm informații către comercianți, furnizori de servicii și alți parteneri pentru solutionarea de servicii tehnice de infrastructură, analizarea modului de utilizare a serviciilor noastre, măsurarea eficienței reclamelor și serviciilor noastre, furnizarea de asistență pentru clienți, facilitarea plăților sau efectuarea de sondaje și de cercetări academice.

Durata stocării datelor dumneavoastră:
Datele Personale vor fi utilizate doar până la finalizarea procesului de recrutare, iar dacă ați optat pentru includerea acestora în baza noastră de date, în oricare dintre modalitățile de mai sus, le vom prelucra până la momentul în care va veți retrage consimțământul în ceea ce privește această prelucrare.
Dacă Datele Personale vor fi necesare în scopuri financiar-contabile, acestea vor fi stocate, pentru acest scop, pe perioada impusă de dispozițiile legale (5 ani de la închiderea exercițiului financiar în cursul căruia a avut loc ultima prelucrare).
Dacă Datele Personale sunt necesare în scopul apărării unui drept al nostru în fața instanțelor de judecată, acestea vor fi stocate pentru perioada termenului de prescripție a dreptului la acțiune sau pe perioada derulării oricărui litigiu în fața instanțelor de judecată.
La momentul intervenției oricăreia dintre situațiile menționate anterior, noi vom șterge Datele Personale din baza noastră de date și vom lua măsuri rezonabile pentru a solicita și clienților noștri cărora le-am dezvăluit aceste Date Personale să le șteargă din baza lor de date.

Securizarea informațiilor dumneavoastră:
Ne dorim ca informațiile pe care dumneavoastră ni le oferiți să rămână în siguranță la noi. De aceea, vom implementa toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea securității acestora împotriva distrugerii accidentale, pierderii sau a divulgării neautorizate. Personalul nostru este instruit în ceea ce privește modul în care trebuie să gestioneze informațiile primite de la dumneavoastră, clienții și furnizorii nostri își asumă, la rândul lor, obligații de confidențialitate, iar sistemele noastre informatice sunt astfel protejate încât să prevină, pe cât permite tehnologia la acest moment, incidentele de securitate.
În ceea ce privește website-ul nostru, există măsuri de securitate pentru serverele care găzduiesc website-ul nostru și care includ antivirus, firewall, control regulat al securității și al scanării de securitate, testări ale vulnerabilităților, sisteme de testare a intruziunilor.

Transferul datelor dumneavoastră în afara Spațiului Economic European:
Menționăm faptul că unii dintre clienții noștri pot fi din alte țări UE sau chiar din țări non-UE , implicați în procesul de recrutare, și cărora le vom transmite, pentru derularea procesului de recrutare, Datele Personale. În acest din urmă caz, ne vom asigura că vor fi semnate, înainte de transmiterea Datelor Personale, clauze contractuale standard pentru garantarea securității Datelor Personale.
La Datele Personale pot avea acces în mod incidental, furnizorii de servicii IT ai CREATIVA NOVA CONSULTING SRL (găzduire website, mententanță sisteme informatice), precum și furnizorii altor servicii precum consultanți juridici (în situația apariției unor situații litigioase), auditori sau colaboratori direct implicați în proiectele de recrutare, însă în toate situațiile, aceștia vor avea acces temporar și/sau limitat numai la Datele Personale pe care le accesează în mod incidental și numai pentru perioada necesară furnizării serviciului respectiv. Toți furnizorii nostri trebuie să respecte obligațiile de confidențialitate.
De asemenea, CREATIVA NOVA CONSULTING SRL poate pune Datele Personale la dispoziția Autorității de Supraveghere, a instanțelor de judecată, în cazul unor litigii, altor autorități ale statului cu atribuții de control, la solicitarea acestora, ori de câte ori o dispoziție legală impune o astfel de dezvăluire, sau pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre legitime.

Drepturile dumneavoastră asupra datelor personale:
Întrucât prelucrăm Date Personale ce vă aparțin, aveți, în raport cu CREATIVA NOVA CONSULTING SRL, mai multe drepturi conferite de legislația în domeniul protecției datelor. Aceste drepturi sunt următoarele:
a) De a solicita Societății acces la Datele Personale (în temeiul art. 15 din GDPR) și care presupune dreptul de a obține o confirmare din partea Societății că prelucrează Date Personale ce va apartin, precum și informații cu privire la: scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii acestora, perioada de stocare a acestora, existența dreptului de a ne solicita rectificarea sau stergerea Datelor Personale, restricționarea prelucrării sau a dreptului de
opoziție, a dreptului de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, dacă există un proces decizional automatizat, respectiv dacă sunt luate decizii doar ca urmare a prelucrării automate de date cu caracter personal, dacă datele sunt transferate catre țări terte și ce garanții au fost implementate de către noi pentru a se asigura securitatea datelor transferate.
b) De a solicita reprezentanților CREATIVA NOVA CONSULTING SRL rectificarea, fără întârzieri nejustificate, a Datelor Personale care nu mai corespund situației actuale, în temeiul art. 16 din GDPR; CREATIVA NOVA CONSULTING SRL va derula periodic acțiuni de actualizare a bazelor de date, situație în care veți putea primi solicitări în acest sens. Însă, vă rugăm ca și dumneavoastră să ne contactați imediat ce Datele Personale pe care ni le-ați trimis s-au modificat pentru a face actualizările necesare.
c) De a vă retrage consimțământul pe care ni l-ați acordat pentru prelucrarea Datelor Personale și de a solicita ștergerea acestora, cu mențiunea că retragerea consimțămantului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza acestui consimțământ, înainte de retragerea lui de către dumneavoastră sau în alte cazuri prevăzute de art. 17 din GDPR;
d) De a solicita restricționarea prelucrării până la efectuarea rectificării Datelor Personale sau, în măsura în care vă opuneți prelucrării, până la momentul soluționării acestei cereri SAU în alte cazuri prevăzute de art. 18 din GDPR;
e) De a va opune prelucrării Datelor Personale în scopul primirii de Newsletters, în temeiul art. 21 din GDPR;
f) De a va adresa cu o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sau a instanțelor de judecată;
g) Dacă și în măsura în care vor fi îndeplinite condițiile legale, veți avea și dreptul la portabilitatea datelor.

Dreptul dumneavoastră de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri:
Pentru orice întrebări cu privire la cele de mai sus, precum și pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile dumneavoastră, vă puteți adresa cu o cerere scrisă responsabilului nostru cu protecția datelor la adresa de email maria@creativanova.com sau la adresa sediului Societății.

Dacă doriți să anunțați ștergerea datelor cu caracter personal sau doriți să anunțați să nu fie stocate sub nici o formă în baza de date a CREATIVA NOVA CONSULTING SRL, puteți transmite o solicitare pe adresa de email oficială: maria@creativanova.com.